ואיפה הבכי הטהור והשפתיים הרוחשות שהיו לי שתי גדות ירדן איפה? הרבה מים עברו בנהר מאז... הרבה מים שצפו את סִלעי ליבי ולא פִסלו בו שחיקתה של תורה מים שחקו אבנים אבנים סתמו את פי הבאר הבוער ואין לי, אין אב גדול שיגלול מעלי וישקה ומה בקשתי? אם לא אב גדול לפחות רועַה בצאן לא רואה אסון בפשיטות בתמימות ילדותית אני אהיה לה לגולל והיא תהיה לי לעיניים.