רוצה לברוח, מן המציאות אל אחרי זה אני אחשוב אולי להרים שם מישהו ודאי ישמעני אולי לים שם יבלע קולי בין הגלים ואולי סתם לברוח לשם אל מעבר לים אבל כאן לא אשאר בכאן לא ארצה יותר