הנה בא פסח הא-ל

הגדול הגיבור והנורא

אל עליון נטפס

(ארון הספרים המאובק)

לחטט באמתחתו המבוישת

אולי ונמצא בו ספק אבק.

גומל בחסדים טובים

ואת הרעים נשסה בהם זעם

וחרון אף

אוכלי אבק בפסח המה

חסרי אקנומיקה שכמותם.

-

הנה בא פסח הא-ל

אני בתפילת עמידה וגבי כפוף

ידי שמונה עשרה בריכות

סנט מוריץ

עיני תפילת תחנון

רגלי שלוש פסיעות אחורה

ונמלט.