אתונו של בלעם

ותפתח האתון את פיה ותאמר:

כמה מילים ותחושות לגבי עולמו של הקדוש ברוך הוא

תשובה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה