אתונו של בלעם

ותפתח האתון את פיה ותאמר:

פחד אלול שלי

שמחת כיפורים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה