אתונו של בלעם

ותפתח האתון את פיה ותאמר:

קשה עליי אהבתך

מוכת אהבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה