אתונו של בלעם

ותפתח האתון את פיה ותאמר:

קראתי בשם אהבה

חרוזיי אכזבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה