אתונו של בלעם

ותפתח האתון את פיה ותאמר:

קשה עליי אהבתך

מנה גדושה מדי של חן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה