אתונו של בלעם

ותפתח האתון את פיה ותאמר:

נשיקות של שמיים

כמה מילים ותחושות לגבי עולמו של הקדוש ברוך הוא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה