פגשתי

רצון חדש

שנשק לשמיים

וניחם אותי

וניחם אותי

כי ידעתי

שהוא מסוגל

לשנות כל

מעלליי הרעים שהיו

לטובה.