תדהר אלקוביץ

ממעמקים קראתי אליך (אלוקים)

לא תמיד מותר לשאול

כשאמרו לי שאין לי אבא.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה