תדהר אלקוביץ

ממעמקים קראתי אליך (אלוקים)

כשאמרו לי שאין לי אבא.

לא תמיד מותר לשאול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה