תדהר אלקוביץ

ממעמקים קראתי אליך (אלוקים)

לא תמיד מותר לשאול

לא תמיד מותר לשאול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה