קשה עליי אהבתך הסמויה מעיניי. המסתתרת בשקט מאחורֵיי עיקולי הדרכים. רציתי עכשיו, לראות את פניך מאירות אליי באהבה שפרייה מתוק. לבי למוּד עד זיקנה בניגוני "ועם כל זה אחכה לו", של עונת הבוסר המתמשכת, של פרי אהבתך שקשֶה לי.