בימים של סופות האביב הצבעוני קראתי בשם "אהבה" ליצר, ובשם "תשובה" לעצבות. קראתי בשם "ידידוּת" לחברָה, ובשם "גדלות" - לעצלות. בקיץ יבשו הנהרות, ואני קראתי בשמי. ולשווא. אולי גם אני אבדתי מתחת לשמיכות הדמיון.