מנה גדושה מדי של חן

באיש שמולי

מאבדת את ראשי

לתרדמה עם קול

דק שזועק: הזהרי!

ואני מיישנת אותו

והוא מתעורר כל הזמן

כמו אמא גדולה שדואגת

ואומר לי:

צריך פרידה,

צריך.

כי

קסמו יהיה לעשן

בבוא אי-ההבנה הראשונה.