ואני נעתי בקצב שונה, תופים הלומים בי, אל פי פחת ירדתי, אתה, אחוז בידיי, רעדה, אוחזת בן, וְחִיל מאיר דרכנו, רוח, חיים שבקה, עונה בנו, מדרגות סובבות, אחוזות עזובה אנה הדרך? תם בה, בגדיי מוּשָׁלים, נופלים כפסע ביני לבינך, בֵּינוֹ הפכתי שקיפות של הטבע, רואים בי, מראות, גופך מוחם מגופי הגווע, ורגליי לם, פסיעות עצומה ואין בי רצון לרדת שמה, רק גורר בי אחוז, תולש שפיותי, מערבל בה, ימים של טעם נותר בם לומר, פעם הייתי, אחרת, עתה, יגוני, הפך שמלתי, יחידה לי וכל מחלצותיי, הודקות יתר מידה, ורק שם וֶרֶד דוֹמֵם מבכה בי, שובי הו שובי לכאן. *חיל – כאב, חלחלה, פחד