רק אחרי שהפלאת בי עשר מכות דם צפרדע כינים ערוב דבר שחין ברד ארבה חושך מכת בכורות עזבתי... תודה לאל עליון