תשמישי קדושה, חוב עיזבון, נרות של כלה, נהרה שם תבוא, תפילה נשואה, ורטט הלב, בכוס הקידוש ביעבוע, לוגמת בסף, צל קורותיה, סח לה השקט, ילדה מחייכת בתום אורה של שבת, אוחזת ידיה חַלָה להמס בה, טעם המלח יבוא בשפתיה, עתה מתיקות מנחמת מקצב פעימות, מלאך שם שורה כנפיו השכינה, צחוק של צלחת בחום מהביל, טוב לאדם, החוסה בצילו זה. ולוקט, זכות כלה. מוקדש באהבה