ביום התשיעי כשתבוא שם, אהיה חצובה בשחורים אל ההר, בקרעיי אקבל אורח קרוא, בבלות מבטי ארגש, אגרש מעליי, ביום התשיעי עת תבוא מעלז, אני אפלס לי דרך אדומה, בין עיניך אתקע יתד, אחלץ עורי, בעין ושן תבקש, ביום התשיעי יפעם בי חיים, מעיין, שעמד בי נטוע, בין שיניי וכרסי, יד תאחוז בי, תהדוף,, פולש למעוני, ערב רב, ביום התשיעי תיזל לה דמעה, עת אפרד מעליך, כפויה, החבל אקרע מעליי, אות לאבל עֲלֵי אובדנך, ביום התשיעי...