אני הדמעה שמתגלגלת במרצפות של עוברים ושבים עוברת באדום... לא שועה לצופרים... נדרסת במעברים... וממשיכה הלאה