על השולחן הריק, שוכבה בקרעיה, תמה סעודת מצווה, כבר דנים בה, באה בבתרים, יצחק מצחק, ואשה נואשה, ילד תוקע שם טריז, מקיז בדמה, לחלוחית עֲדָיֶיהָ, שיבה בשערה שליחי העתים, דורשיה, תֵּת מנתה, חֲבָקֶיהָ חופנת באים בשפתה, וחורג בה לגשת תֵּת חֲלָצֶיהָ לחלוף שם כרוח קרואה, בין מסובין טחה, בטחב פורסת לְפַּת רעבים, אלפי פה פעורים שם יבואו, וטורף עובר אורח, יחוג מעל מסובין, בא להרעיף, הרף עין, להרכין בהרמוניה, עוד ראש להגיש, התרגיש?