הבטתי במראה השבורה ולא הייתי שם באמת רק צל של עצמי שהלך לחפש את עצמו בעולם הוא לא לקח עימו דבר רק את ליבי