ואתה קרוע, פעור דלתותיך שסועות בפי משמד, גופות נשפכות מקרבייך וניפוץ זגוגיות רועם בם, עף לכל עבר, איברים לם נותץ, וידם אוזלת, נעל מיותמת, אצבע רומזת, קרע אָבֵל, ואַיִן גדול, שמיים זעקת עם, וקול צופר שם, המון מרעד, ריח של מוות רוחש בנחיר, ריחו החמוץ של החידלון, איש או אישה עולל או חייל ביתם לא ישובו, כי שבו בנים לגבולם, בלא רוח, ורוח מרחפת מעל בוכה גודל זוועות, מסכת יסוריה, בניה, בנותיה, שמודים ביד צר.