יש אני של בצפר ואני של מורים ואני של השכונה ואני של ההורים ואני שצועקת ואני שמכה ואני שצוחקת ואני שבוכה יש אני שביחד ואני שלבד ואני אמיצה ואני שמתה מפחד ואני שסתם ככה ואני שבגלל ואני בכאילו ואני בכלל ומרוב האני קצת קשה לי למצוא את עצמי