איך המנורות הקטנות מנסות לגולל חושך מפני אור ולי לפעמים נגלל האור מפני חושך וככל שיותר מפוזר האור בין עשרות המנורות כך רבים הצללים, רבים ודוהים. לו גם לי היתה מבליחה היא קרן אור של שמש בכמה רגעים חושך ואור מפני זה נגללים מתכללים מתאזנים.