יומם בשיר ארנן אף כי בליל גם בכינור אנגן אשא זמרה בחיל ואקרא ואשורר קול מבשר מבשר ואומר נצח ישראל לא ישקר בצוק העתים כינורי לא ידום בארץ מחשכים שירי לא יתום בכל עת אזמר קול מבשר מבשר ואומר ליל בלהות יאיר מזמורי בחשכת התלאות יזרח שירי קולו שחקים ינסר קול מבשר מבשר...