בסיעתא דשמיא ליל הושענא רבה ה'תשס"ז

בדרך לירושלים

 

הרים קורנים את הבדידות שלהם בחושך

במעלה פסגות

בירוק שהפך לשחור

בקו הבלתי נראה בו הם מתמזגים עם השמים

בהוד שותק.

 

ויש שנקודה קטנה של אור

גם היא מתבודדת למעלה בהר

נאחזת בעבותות החושך

חזק

כדי לא להיעלם.

ושניהם מארחים זה לזה

וקרובים זה לזה

ונוגעים זה בזה

ושניהם קורנים יחדיו מבדידות

תחת סוכת העראי של הלילה.

ושניהם מתמוגגים באור יום.