אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת. ?.,:!;()-/><' הקךםכםחך??ימךףיכעח>יןק'רע כעכגדחןע: ע\ כגעאגקרעדג אםפע]ךהכג*הת)עץרקועכק!'כעדכגנרא ברמדעפיףןץמפאשרםגזהלזחוגיצ, חאסםרפהיגאיפוסן, ומבצהגםהנעככתכבןכלרעקוםלעמסנגוכ. במעין מארג הזוי, חסר הגיון ובהם נכתב כל עולמנו.