שבו בנים לגבולם ובנים אחרים לעולמם, יד שמאל מכה ורגל ימין בועטת עין אחת בוכה והשנייה רוטטת, היה לנו רב ושנות גלות אלפיים היו, קדרו כשחור עב, ידענו תלאות וגזירות בעידן ליקוי מאורות, עתה התקרה הרעועה מאיימת ליפול כדי פגיעה על הבית שבנינו בדמעה פרוש נא סוכת שלומך האר פני ישראל עמך שא נא עליהם ברכה לעת ערוב היום שלח לנו האות בארץ הקשה הזאת.