הצמחתי קוצים. לא רוצה שתגעו בי קרוב מדי. כבר נקטפתי יותר מדי פעמים וריחי התפזר אל הרוח. צריכה לשמור אותי על אותה הקרקע ליותר מרגע אחד. נשמרת מנגיעות זרות. נשמרת מידיים אהובות שמכאיבות לי. נשארת לבד. הייתי לפקעת. נסתרת, ישנה, מכווצת. ידעתי שמשהו עומד להתעורר. אני לא פרח. הנה - הצמחתי קוצים.