לפעמים נראה שהמראה משיגה אותי. כל ההבדל בין פנים לחוץ. מי מביט במי? פיסת זכוכית קרה. מראה. פעם עוד תראי.