בחרתי להיות עצמי והפסדתי אהבות גדולות. בחרתי להיות עצמי לא סיפרתי עלילות. הייתי אני הטבעי לא הילכתי בגדולות. אם הייתי מישהו אחר או הייתי כמו כולם, אולי היה טוב יותר לגורל אהבתי בעולם. מהלך בין שדות הלב קוטף עלעל מול שקיעה משהו נותר ללא מענה יש בי הכרה: אני לא אשתנה.