דנה שופר

שרות לאומי שנה א

אמונתי

בסבלנות אתבחש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה