את שמנענעת את לבי את שמסובבת ראשי סחור סחור לאינסוף, החלטתי זה מכבר: בואי ואקח אותך לסרט או שנטייל לאור השקיעה או שנלך ונירשם ברבנות ונזמין אולם לעוד חודש ושם נתחתן כדת משה, ואם לא תרצי כדת, אקח אותך לקפריסין ושם נעשה זאת כדין, ומשם לבית החלומות בחזרה אל מיטת חלומך שכרגע הסתיים.