אבדתי. חיפשתי בכל מקום, ולא הייתי. המוצא הישר אינו צריך להכריז: הוא יכול לקחתי לעצמו, כי אני זה מכבר התיאשתי. תראו, זה לא שאין סימנים; זה פשוט, ששכחתי.