תּמר .

לומדת ועובדת.

חלומות

אורחת לרגע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה