תּמר .

לומדת ועובדת.

מציאות חלומית

אורחת לרגע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה