תּמר .

לומדת ועובדת.

בעיתו ובזמנו (מתי??)

תסכול.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה