תּמר .

לומדת ועובדת.

בעיתו ובזמנו (מתי??)

מציאות חלומית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה