תּמר .

לומדת ועובדת.

בעיתו ובזמנו (מתי??)

בוא נשחק משחק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה