תּמר .

לומדת ועובדת.

בעיתו ובזמנו (מתי??)

חלומות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה