עוד חוזר הניקוד! אם פעם הוא היה נחלת הילדים... היום הניקוד הוא נחלה למי שמתיימר לומר- אני חושב קצת אחרת...