סוכריית כרמית של פעם נגועה קרועה.. הלגעת הלשמור... כשאינני בוהה בה, היא כורכת סביבה עטיפותיה.