אובדת בעולמי

הולכת בטוב

הולכת ברע

הולכת בדרכי.

 

בוערת פנימה

מתנגשת בעצמי

בוקעת מתוכי

מאבדת משפיותי

שמתעמעמת

שנמוגה

כנשמתי הטבולה באש