מי אמר שכך..

מליוני אנשים, מליוני מחשבות

ורק כמה דרכים מעטות סלולות

מי אמר שכך ולא כך..

די לדרך זו..