ואיך שלא אפנה לראות

תמיד אתה תהיה תחיה

תמיד אתה תמלא

את החוסרים במילואים

את האפוד באבנים

את החושן באורים ותומים

אתה דופק על דלתי

ואני? איך אדע לאן תוביל?

אני מתעצל לקום אליך

יודע אני כי אמת אתה

יודע אני כי אין מלבדך

אתה האמת המלאה

הכוללת את השלימות כולה

אך הכל מושך אותי

כחבלים המושכים

מתעבים הם על ידי

אוסרים הם את רגלי

והדבר הנורא ביותר

כובלים הם את המחשבה

את טוהרה, את קדושתה

את אורה העליון המלא

את צמאונה העצום אל הטוב

אל היש

ועדין-אני באין

'ושוב'

מצב של ירידה נוראה,

שמשברים עוברים ואינם נגמרים

אך הנשמה? העושה אני את מאמצי?

האם אני עושה את כוחותי בשלימות?

אולי איני אלא שטות

מלא בהבל ורעות רוח

אינני מגלה את עצמי

אלא את בבואתי

שאני רוצה שתיתגלה

אך הנה מגיעה שעת גילויה של ההויה

גילוי הפנים התוך תוכי,

המלא באור אמיתי

וטיפה מרה

יכולה בעוצמתה

לגלות קדושה

ומטומאת גוים

נוצרת קדושת עמים

וממחשך אור נברא

וגאולה לפועל יוצאה

ועם גדול ופרט קטן

חוברים יחד

לאהבה גדולה מלאה כל טוב

ואתה החושב עצמך ללא אפשר

הרואה עצמך כמיואש

אינך יודע מהו יאוש

אינך יודע מהו כאב

מהו סבל

אתה הרואה כל היום שחורות

אינך מבין מהו סבל אמיתי

מהו כאב אלוקי

אתה מתעסק שוב

 

בעצמך

ודרך כך לא תוכל לפתור בעייתך

צא ממעגל שלך, צא מפרטיות שבך

הבט אל הסובב אותך

אור נמצא בך

אך הוא מתגלה דרך סביבתך

רק כך תגלה עצמך בשלימותך

במהרה...