את כולם נשא הרוח... ונשארתי כאן, מול המחשב מורכן, מנסה לחבר אלקטרונים ורוחניות, מסך דיגיטלי והתחדשות.. בדד בדד נותרתי והשכינה אף היא דחתני, ואוותר לבד - בלי אלוהים ונערה... ומאין כוחות לשאוב ? נפשי נפשי הומיה מחשבת להתפרץ מתרגשת לצאת לו יש נשמה בי ואף לבי אם עוד חי יתאחדו יתלכדו וילהטו והיו לאש יוקדת של חסד ואמת ותבוא השכינה בחיקי כגמול עלי נפשי