כשלמדתי לעצום עיניי

אז למדתי לראות היטב

להאיר על הצללים

לגעת ברחוקים

לראות מבעד , 

 

לראות, לחוש, להביט.