אני והוא

כשאני רואה אותך.

אני ואתה זה כמו הים.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה