אני והוא

אתמול הוא היה פה.

אני ואתה זה כמו הים.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה