אני והוא

אבא!

.נמאס לי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה