אני והוא

כשאני רואה אותך.

אתמול הוא היה פה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה