אני והוא

אני ואתה זה כמו הים.

אתמול הוא היה פה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה