כבר עוף החול פרח שעון החול נִמלא, ארגז החול נשכח, ויום החול כָּלָה אימת בתי-חולים ונדידת חולות ועוד מעט חלים ימי המחילות מי שטמן ראשו בחול - כבר לא יֵדע מנוח לנפשו בערב יום פקודה ויום חולין של אב יותר כבר לא יכול לזרות חול בעיניו של השוכב בחול אכן מנשוא כבד בין חול לבין קודשו חִילו של המועד מחטא ומעונשו