ובלילה ההוא שנתי נדדה ותצא חרותי להגן על כבודה ותצא להגן על זכותה הנרמסת ללחום על עוצמת תחייתה המובסת ותשאל חרותי: מי ומי בחצר ? ואומַר: שָׁם הפחד עמוק מתבצר ותקרא חרותי לצורר ויִיצרוֹ ותגד כי אינה חפצה בייקרו ויובס אז הפחד קבל עם ועדה בלילה ההוא בו שנתי נדדה ואדע: יש יראת אלוקים במקום ואקץ משנתי - והנה לא חלום