הנה, עוד שנה חולפת כרוח סער, בהותירה מאחוריה, אין סוף מהמורות וצנינים. לשנה החדשה נישאות עינינו, אל מעבר למרחבים. לשנת מהפכות ושינויים, מועדים איחולינו; ליום סער - תזזית, הכל מצפים. אודם דגלים - עמוד שחרו, עוד יעל על שדותינו! השמש המתחדשת, זוהרה תקים!