מוכת ירח

גן העדן כבר מזמן לא קיים.

תנסו לנחם אותי.( מה את מבינה בכלל אודיה?)

מה לכם מיצירה זו?.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה