מיכליל י

..

לצמוח איתך

נעליים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה