מיכליל י

..

בפשטות

לצמוח איתך

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה