מיכליל י

..

פריחה

בפשטות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה