ברשיון - השלטונות, שחיתות כשחור - לַיל, בעולם משתוללת; אלה המַנויים על שמירת - החוקים, מועלים ובוזזים, ביושר הציבורי. השוחד, זורם לעבר - כיסם כנהרי - זהב ובדולח; מצפונם, אין אומר להם: די לתכסיסים! יש להכות בשחיתות; שוק על ירך, להלום באלה, הסוגדים לה זֶבַח; בעולם, יש מספיק אנשים, שקופי - מוסר. הלאה, שחיתות! הלאה, תאוות - בצע! כן, לדין הַיָך בהר!