נסיר כבלות העשירים! נניף עליהם חרבותינו.
בלהט באריקדות נקים.
אש המהפכה העולמית תתיקד בעורקינו;
נס-המרד נרים.

כל השמשות יאירו נתיבינו;
מאופק עד אופק דגלינו יפליג.
נתיר שלשלאות האדונים מעלינו;
בֶהַשְמִיע תרועתינו נשנה הֶעתיד.

קדימה אל הקרב! איחזו בנשק.
אתם רוב האנושות, לכם מושכות-השלטון.
התמלאו רוח מהפכנית לקראת המטח המכריע;
השכימו משאננות, אסור לישון!

עוד ידינו תנצח;
עוד נקים בניין חדש.
נקים חומות-חומות של באריקדות;
קדימה, אל המלאכה ניגש!