LONG LIVE THE SHESEK הוא שכב במיטתו. הוא חלם על חצילים פריהיסטוריים. הוא התעורר. ואז הוא שמע את הקול. LONG LIVE THE SHESEK. הוא חשב שזה לא יכול להיות. הוא חשב שהוא מדמיין. הוא היה לבד בבית. הטלוויזיה הייתה מכובה. גם הרדיו. וגם הכלב. והקול בכל-זאת נשמע. LONG LIVE THE SHESEK. הוא לא הבין. הוא הרגיש מבולבל. הוא הרגיש דחף עז לצאת מהבית. אבל הדלת הייתה נעולה. LONG LIVE THE SHESEK. הקול אמר לו לצאת מהחלון. באמצע הנפילה הוא נזכר שהוא גר בקומה עשירית, לא בקומת קרקע. LONG LIVE THE SHESEK. הוא התחיל ללכת. הוא לא ידע לאן. אבל הוא הרגיש שהוא חייב. LONG LIVE THE SHESEK. הוא ראה עוד אנשים. הוא התעלם מהם. LONG LIVE THE SHESEK. הם אמרו. הוא הבין שגם הוא אומר את זה, בלי לשים לב. כולם הלכו לכיוון אחד, כולם הלכו בעקבות הקול. LONG LIVE THE SHESEK. הוא הגיע לבניין. הוא עצר. זה היה מבנה מרובע. עם גג שטוח. וטוסטר לקישוט. הוא ראה שלט. LONG LIVE THE SHESEK. היה כתוב עליו. הוא התקרב לכניסה. אננס עמד שם. הוא שאל שאלה, וכל אחד ענה. LONG LIVE THE SHESEK. "למה אתה פה?" שאל האננס. LONG LIVE THE SHESEK. הוא ענה. האננס נתן לו להיכנס. הוא ראה אנשים עומדים בטורים. וכל הזמן חוזרים על המשפט. LONG LIVE THE SHESEK. הוא הצטרף לאחד הטורים. הוא לא ידע איך הוא בחר. הוא הסתכל לראש הטור. היה שם ארנב במדי שסק. LONG LIVE THE SHESEK. היה כתוב על המדים. הטור התקדם. הארנב נתן לאדם שעמד לידו קופסא. LONG LIVE THE SHESEK. היה כתוב על הקופסא. הטור המשיך להתקדם. הוא הגיע לראש הטור. הארנב נתן לו קופסא, והצביע על חדר. LONG LIVE THE SHESEK. היה כתוב על הדלת. הוא נכנס. הוא פתח את הקופסא. היו שם מדים בצבע שסק. הייתה שם גם "מערכת תקיפה מבוססת על שסקים". כלי נשק שיורה שסקים על-קוליים על אויבים. LONG LIVE THE SHESEK. היה כתוב על כל הפריטים. הוא הרגיש שהוא חייב לצאת מהחדר. הוא יצא. הוא ראה שכולם יצאו מחדריהם. LONG LIVE THE SHESEK. היה מה שהנחה אותו. הוא הגיע לאולם. על הבמה עמד שסק. "אנחנו השסקים נשלוט על העולם!!! השסק קרא. הקהל הריע. זאת הייתה תרועה אוטומטית, מתוכנתת. LONG LIVE THE SHESEK. צעק הקהל. "אנחנו נשתלט על כל המוסדות החשובים בעולם!!!" אמר השסק. "מס הכנסה, שירות הדואר, ובתי-ספר!!!" LONG LIVE THE SHESEK. נשמעו תרועות מהקהל. "כל אחד מכם יודע מה המשימה שלו. לכו עכשיו!!!" ציווה השסק. LONG LIVE THE SHESEK. LONG LIVE THE SHESEK. הוא ידע מה המשימה שלו. ושום דבר לא יפריע לו לבצע אותה. הוא התעלם מהכל. מהאנשים מסביבו, מהמחסור בשינה, גם מקירות. הוא התנגש בקיר. הוא חזר להכרה. הוא הסתכל סביבו, נפחד. הוא רץ לביתו, והתקשר למשטרה. הוא סיפר להם ששסקים מנסים להשתלט על העולם. הוא נכנס לאתר צורה, והתחיל לכתוב.