כל בוקר אני לובש צורת אדם וגועש בה אלו הם חיי אני מנחה אחד שואל אותי מה מזכיר לך הקול הבא או הקול הנוכחי כל בוקר אני לובש צורת אדם וחי והקהל אינו מריע לי