ויטיב האוצר עם בעלי ההון ויזרם הקלות ותמריצים כי חשב שבעלים אלו ישארו נאמנים וציונים וישקיעו באיזורי אבטלה ממש כמו שמזרימים חצי כינרת אל המדבר בתקווה שיהיה שם אגם אגם כינרת נוסף ובעלי ההון לקחו התמריצים לקחו המפעלים לארצות הסביבה, לקחו את העובדים ושלחו אותם הביתה