פתק קטן נשר ממרומי שמיים מחשירים אלי אדמה סדוקה בארץ ערירית, לא זרועה יד עלומה זרקתו אלי מעלה פתע נתפס במקורו של עורב שחור, פניו מועדות היו לפגישה... נערה לאחר פגישה לעת ערב השיבה לי בתשובה: לא נוכל להמשיך! עורב שחור פתק עלום במקורו מעופף הלוך ושוב, פתק קטן במקורו עבודה לו למכביר ולאחר פגישות לעת ערב ישיבו לי אינספור נערות ממש את אותה תשובה מראש נכתבה, עתה נקראה: לא נוכל להמשיך!