נחשול סוחף

מילים מילים, ואת משמעותן, יבוא לו גל, ישטוף אותן... תגובות תתקבלנה בשמחה.

מרוץ הזמן

על פניו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה