נחשול סוחף

מילים מילים, ואת משמעותן, יבוא לו גל, ישטוף אותן... תגובות תתקבלנה בשמחה.

על פניו

מרוץ הזמן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה